Řešte své opravdové potřeby, přání a obavy

Hodně z nás si často vytváří ideální představu o sobě a o tom, jak by měl vypadat, fungovat a čeho by měl v životě dosáhnout. Takový přístup je dobrý, pokud v nás podpoří motivaci. Je to ale také velmi zrádné.


K tomu, abychom byli schopni přijmout sami sebe, je třeba se poznat. Pokud neznáme své vlastní potřeby, jen těžko je můžeme naplnit. Pak často přichází pocit, že nám dlouhodobě něco schází, ale nedokážeme pojemnovat, co utváří tu mezeru v naší spokojenosti a dovádí nás tak k nespokojenosti.


V mindfullnes je cílem dokázat přijímat bez posuzování i to, co je nepříjemné. Když máme malou odolnost vůči nepříjemnému a utíkáme od frustrujících pocitů, často si pak škodíme: třeba jíme víc, než potřebujeme, pijeme více alkohol, kouříme, nebo se noříme do depresí. Když se naučíme všimnout si a pojmenovat si své potřeby, můžeme předejít právě sebedestruktivnímu chování, ať už je jeho podoba jakákoliv. Zjistíme, že se zrovna nemusíme přejídat právě proto, že není naplněna naše dostatečná potřeba lásky, jistoty nebo pocitu klidu a bezpečí a to právě proto, že si dokážeme tyto své potřeby pojmenovat. Můžeme díky tomu přemýšlet a hledat způsoby, jak si své potřeby naplnit. Jak dojít k tomu, aby byly naše potřeby uspokojeny.


Cílem je tedy všimnout si, ale neprchnout. Zůstáváme v citlivém kontaktu s tím, co se nám děje. Učíme se poznat své potřeby a dle toho náležitě reagovat.


Jak přijít na své potřeby, když je občas nejsme schopni sami pojmenovat?


Protože žijeme v reálném světě a ne v ideálním, není možné naplnit všechny potřeby ideálním způsobem. Nějaká míra nenaplnění, respektive optimálního nenaplnění potřeb je běžná u většiny z nás. Záleží na míře nenaplnění a na tom, jak se tento deficit projeví v dalším životě. Psychoterapeut může pomoci tyto deficity rozpoznat, uvědomit si je a buď hledat možnosti jejich dodatečného naplnění, nebo s Vámi přímo pracovat a pomoci zprostředkovat zážitek naplnění potřeb, a nebo pomáhat, jak s nenaplněnými potřebami co nejlépe žít.


Osobně Vám nabízím tzv. karty potřeb, které jsem přepracovala do krásné podoby. Můžete si vytisknout 32 karet, spolu s jednoduchým návodem, jak karty používat.


karty najdete tady:

https://www.behereandnow.org/product-page/kartypotreb
Hodně štěstí
98 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook Social Icon

© 2019 Katerina Hyska - BE HERE AND NOW - VOP