Pro koupi kurzu proveď platbu 820,- Kč na účet č. 5819094001/5500 vedený u Raiffeisen bank. Pro platbu ze zahraničí prosím použijte IBAN CZ5655000000005819094001 (32 Eur).

 

Jako variabilní symbol uveď prvních šest čísel svého rodného čísla a do poznámky své jméno a příjmení+email

(př. "Jana Nováková + jana.novakova@email.cz").

Email je důležitý pro to, abych ti na něj mohla posílat kurz a vytvořila přístup na webové stránky.

Pro správné fungování kurzu je potřeba se zaregistrovat tady na stránkách. Po připsání platby, ověřím email z platby a potvrdím Ti

na trvalo přístup ke kurzu.

 

Registraci můžeš provést tady:

 

 

 

Do 24 hodin od připsání platby na účet Ti přijde první email z kurzu. 

Nebo využij možnost platby přes PayPal, když přidáš do košíku produkt 21 dní k rozvinutí valstní laskavosti.

přidej do košíku kurz tady: