SVÁDĚNÍ K MINDFULNESS

Mindfulness znamená doslova bdělou pozornost. Je to umění, které se lze naučit. Umění být v přítomném okamžiku. Prožívat plnými doušky vše co zrovna děláme. Být u toho, když ráno vstáváme, když nám druhý sděluje něco pro něho více či méně důležitého. Při drobných konfliktech a nebo ještě víc, být přítomen svou plnou pozorností i u těch velkých konfliktů, kde bývají nejvíce naše reakce řízeny automatickými reakcemi, emocemi a myšlenkami. Často právě po takových nepříjemných situacích říkáme sami sobě, jak jsme mohli udělat něco jinak. Mohli jsme říct něco úplně jiného nebo se zachovat jinak. Často až když naše vnímání zklidníme, víme přesně co bychom změnili.

Mindfulness je umění zachytit sami sebe v přítomnosti a díky tomu si vytvořit odstup od reakcí, které bývají příliš zbrklé. Neznamená to, že se automaticky zobrazí správné řešení. Spíš jsme schopni vytvořit si odstup.  Odstup od situací, myšlenek a reakcí. Dokážeme vše vidět jasněji a v klidu zareagovat. Nenecháváme se vláčet každou myšlenkou a s ní úzce spojenou emocí.

Naše myšlenky se nikdy nezastaví, jediné co můžeme udělat, je naučit se sledovat je bez úsudku a boje.

Mindfulness je rozvinutí laskavého přístupu k sobě samému a tím i k druhým. Učí nás pozorovat náš život tak jak se děje a díky tomu přijmout svou současnou situaci. To umožňuje existenci pocitům, aniž by řídili naše akce. Kolikrát jsme slyšeli, že nám uniká to, co máme právě před naším nosem?

Mindfulness není jen soubor pouček nebo teorie jak být v přítomném okamžiku. Je to nespočetné množství technik, které jejich pravidelným používáním způsobují, že se v přítomném okamžiku ocitneme. Že na něj nebudeme jen myslet, ale budeme jej skutečně prožívat.

Tahle zkušenost ale nepřichází hned. Umění prožívání přítomného vědomí vyžaduje dlouhodobější práci a jistou dávku úsilí. Je třeba odhodlání používat techniky, které mindfulness nabízí, aby se dostavil ten správný efekt.

Mindfulness je tak trochu fenomén dnešní psychologie. Dává nám nástroje k lepšímu prožívání stresových situací a přesto zůstávat šťastnými, pomáhá ale také v řešení dlouhodobých následků různých depresí a úzkostí. A protože u lidí, kteří techniky používali docházelo k výsledkům, proběhlo již během posledních dvaceti let k mnoha výzkumům. Ve výzkumech bylo provedeno několik studií, které prokázaly pozitivní léčebné a terapeutické účinky. V současné době narůstá důkazů naznačujících pozitivní vliv kultivace vědomí. Výzkum uvědomění provádí ve světě velká řada univerzit a výzkumných center. National Institutes of Health při americkém ministerstvu zdravotnictví registroval  už téměž 700 klinických studií o mindfulness. V některých zemích (USA, Velká Británie nebo Německo) jsou programy hrazeny v určitých případech zdravotními pojišťovnami.

 

Mindfulness přináší velkou řadu zvláštních výhod. Mezi ty velmi významné patří také ty na fyzické úrovni. Mohou zmírnit symptomy v překvapivém rozsahu. Zní to trochu jako recept na štěstí. Je ale také dobré poznamenat, že ve chvíli kdy se začneme dívat dovnitř, což s technikami děláme, může se objevit mnoho nepříjmného, co jsme o sobě do teď nevěděli. Je to jako když kopnete krumpáčem do zrezivělé odpadní trubky, první co vyteče nebude křišťálově čistá voda. To úsilí ale za tostojí. Samo prožívání přítomného okamžiku změní naše staré návyky. Pak se stane, že začneme říkat a dělat to, co koresponduje s naším srdcem a nerozhodí nás žádné momentální nepohodlí.

Máte-li v sobě odhodlání přijmout odpovědnost za změnu, která je možná, bude pro Vás mindfulness možná tím správným nástrojem ke změně.

  • Facebook Social Icon

© 2019 Katerina Hyska - BE HERE AND NOW - VOP